امام شناسی

چكيده اخيرا بعضي افراد در باب سازگاري خاتميت و مرجعيت علمي امامان معصوم شبهاتي را مطرح نموده‌اند؛ آنان برآنند كه اعتقاد به علم لدني وعصمت امامان و حجتيت سخنان آنان با خاتميت پيامبر گرامي اسلام و انقطاع وحي ناسازگاري دارد.
از مسائل مهمّى كه در مورد علم امامان معصوم(عليهم السلام) شايان دقت و توجه است مى توان از بحث منابع علمى امامان(عليهم السلام) نام برد، كه اين آگاهى وسيع آنها بر امور دين و دنيا از كجا پيدا مى شود؟
پژوهش در نظريه‏ هاى نظام سياسى شيعه نشان مى ‏دهد كه اين‏گونه نظريه‏ ها به لحاظ نظرى بر «انديشه امامت و ولايت» استوارند. اهتمام شيعيان در حفظ و توسعه اين مفهوم موجب شده است كه در طول تاريخ اسلام، مجموعه نسبتا منسجمى از استدلال‏هاى عقلى، نقلى و تاريخى در توجيه و تبيين مشروعيت نظام سياسى شيعه فراهم شود.