امام علی(علیه السلام)

چكيده مصحف حضرت على (علیه السلام) از آن نظر كه نخستين مصحف جامع، نخستين تفسير مدوّن قرآن و نخستين كتاب در مباحث علوم قرآنى است، اهميت ويژه اى دارد. بحث درباره محتواى مصحف مزبور در ذيل مسئله تحريف يا عدم تحريف قرآن، و ترتيب آيات و سور آن در ذيل مباحث توقيفى يا اجتهادى بودن ترتيب آيات و سور مطرح مى شود.
استحقاق اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ براي بررسي ابعاد گوناگون قرآن، از دو جهت قابل اثبات است:
تفسيرپژوهان و پژوهشگران علوم قرآنى براى تفسير قرآن، شرايط متعددى ذكر كرده‏اند. «1» اين شرايط، اگر چه جملگى در سخنان نقل شده از امام على(علیه السلام) وجود ندارد، اما درباره پاره‏اى از آنها سخن به ميان آمده است كه در زير به آنها اشاره مى‏شود.
دانش تفسيرى امام على (علیه السلام) در بيان خود او بر اساس نقل مورخان، امير مؤمنان(علیه السلام) بارها بر اين نكته تأكيد كرده است كه از چگونگى نزول وحى آگاه است و بر قرآن كريم احاطه دارد: و اللّه ما نزلت آية الّا و قد علمت فيما نزلت و اين نزلت ...؛ به خدا سوگند هيچ آيه‏اى نيست، مگر اينكه مى‏دانم درباره چه چيزى و در كجا و بر چه كسى نازل شده است «1».
از آيات قرآن برمى‏آيد كه در درجه نخست، پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)  خود عهده‏دار تبيين آيات الهى براى مردم بوده است. و اين رسالت خطير، هم‏زمان با نزول وحى بر وى، از جانب خداوند بر عهده او گذاشته شده بود «1». اما دريغا كه او حيات ظاهرى جاودان نداشت. سرانجام روزى چشم بر جهان فرومى‏بست و به سوى خداى خويش مى‏رفت و در ديار ابدى جاى مى‏گرفت؛ اما رسالت او پايانى نداشت و پيام او ادامه‏دار بود. بنابراين، قرآن به عنوان آخرين پيام آسمانى او، همواره جارى و ادامه‏دار است.
علوم قرآنی يكى از شرايط كسانى كه در صدد بهره‏بردارى از آيات الهى و تفسير قرآن هستند، دانستن دانش علوم قرآنى است. در واقع، اين علم پيش نياز تفسير قرآن است. امام على (علیه السلام) براساس تصريح دانشوران علوم قرآنى، در اين دانش پيشگام، بلكه يگانه دوران خود بوده است.
علوم قرآنى‏ علوم قرآنى به آن دسته از دانشه ايى گفته مى‏شود كه درباره قرآن و پيرامون آن بحث مى‏كند. نزول قرآن، ترتيب، جمع، كتابت، تفسير، تقسيم ها، قرائت و نسخ در قرآن و امثال اينها از جمله موضوعات اين دانش است. در اين دانش ابعاد گوناگون قرآن، قرآن‏شناسى و تبيين آن، كاويده مى‏شود. يكى از شرايط كسانى كه در صدد بهره‏بردارى از آيات الهى و تفسير قرآن هستند، دانستن دانش علوم قرآنى است. در واقع، اين علم پيش نياز تفسير قرآن است. امام على (علیه السلام)  بر اساس تصريح دانشوران علوم قرآنى، در اين دانش پيشگام، بلكه يگانه دوران خود بوده است.
قرآن در نگاه امام على‏(علیه السلام) اگر بخواهيم براى فهم حقيقت كلام الهى و ابعاد، فضايل و حقوق آن، به سراغ كسى برويم كه آنها را به درستى تبيين كند و زواياى پنهان آن را آشكار نمايد، بى‏گمان پس از جناب رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)  بهتر از على (علیه السلام) را نمى‏توان سراغ گرفت. او قرآن را نه تنها آموخته و تلاوت نموده بلكه، تجربه كرده بود و از ژرفاى آن آگاهى كامل داشت.
از نگاه لغت شناسي، واژه «معيّت» به معناي مصاحبت و همراهي است، و همراهي در صورتي است که ميان دو فرد همراه، موافقت و تعامل ويژه برقرار باشد و اين معني به طور عادي با هرچيز و هرکس صورت نمي گيرد، زماني دو فرد با هم همراه گفته مي شوند که دست کم در يکي از جهات اخلاقي، رواني، هدفي، شغلي با يکديگر موافقت داشته باشند.
مقدمه «... وهذالقرآن انما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بدّ له من ترجمان وانما ينطق عنه الرجال» (نهج البلاغه 157)علي (علیه السلام) مي فرمايد : اين قرآن خطي است که نوشته شده ودرميان دوجلداست وزبان نمي گشايد وچاره اي نيست که براي فهم آن نياز به مترجمي دارد . واين تنها مردان(خاصی) هستند که ازجانب قرآن سخن مي گويند.