دکتر محمد علی مهدوی راد

مشخصات فردي: 

محمد علی مهدوی راد؛  تاریخ تولد: 1334/1/1
استان محل تولد: خراسان رضوی

 

پست الکترونیکی:

mahdavirad@isca.ac.ir

 

تخصص:

فقه و اصول، علوم قرآنی، علوم حدیث

تحصيلات: اجتهاد

كتابها: 

1. آفاق تفسیر ؛ 1382 ؛ نشر هستی نما
2. تراث الشیعه القرآنی ؛ 1382 ؛ کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی
3. سیر نگارشهای علوم قرآنی ؛ 1379 ؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 و ...

 

مقالات: 

1. آغازین آیه ها و سوره های قرآنی ؛ مجله تحقیقات علوم قرآنی و حدیث الزهرا(علیها السلام)
2. الامام علی امام المفسرین ؛ الثقافه الاسلامیه-دمشق
3. البیان فی اعجاز القرآن ؛ بینات
4. البیان فی تفسیر القران ؛ دانشنامه جهان اسلام
5. امامت در نگره قرآنی امام موسی بن جعفر (علیه السلام) ؛ مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوی
6. تفسیر پیامبر(ص) ؛ دانشنامه جهان اسلام
7. تفسیر تاریخ و تطور آن (2) ؛ آفاق الحضاره الاسلامیه
8. تفسیر تاریخ و تطور آن(1) ؛ میراث جاویدان
9. تفسیر ماثور ؛ دانشنامه جهان اسلام
10. تفسیر کلام قرآن مجید ؛ مجله آیینه پژوهش
11. جایگاه زن در قرآن کریم ؛ فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی
12. روش شناسي تفاسير موضوعی ؛ مجله آینه پژوهش
13. سه کتاب در علوم قرآنی ؛ مجله آیینه پژوهش
14. ظاهر و باطن در تفسیر عرفانی ؛
15. عقل گرایی در تفاسیر قرن چهاردهم ؛ مجله آینه پژوهش
16. علی (علیه السلام) و قرآن ؛ مجله آیینه پژوهش
17. قرآن در قرآن ؛
18. موضوع مفسران در تاویل و اثبات ؛ مجله آینه پژوهش
19. کتابي در علوم قرآنی ؛ مجله آینه پژوهش
 و ...

 

فعاليت هاي اجرايي: 

مدیریت گروه علوم قرآن و حدیث؛ چهار سال، دانشگاه تربیت مدرس

منابع: 

مرکز فرهنگ و معارف قرآن