كانون آموزش قرآن

اعضای هیئت مدیره: 

آقاي مجتبي وزيري

شماره تلفن: 
215538254
فکس: 
55370055
شماره موبایل: 
912306034
آدرس: 

تهران - خ وحدت اسلامي، بعد از مدرسه راهنمايي هاجر، انتهاي كوي زهره پلاک 700