مؤسسه ترويج فرهنگ قرآني

اعضای هیئت مدیره: 

آقاي محمد موحدي‌نژاد

شماره تلفن: 
216695551
فکس: 
66955515
شماره موبایل: 
912620332
آدرس: 

تهران، خ فلسطين، نرسيده به انقلاب، كوچه شهيد نايبي، پلاك 9