مؤسسه قرآنی احسن الحدیث

اعضای هیئت مدیره: 

 

استاد سید محسن موسوی بلده 
جعفر اصغری 
سید یوسف درود 

 

 

شماره موبایل: 
526 526 5 0919
آدرس: 

تهران، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان 17 شهریور، خیابان صفای شرقی، شماره 497، حسینیه حضرت علی اکبر علیه السلام.