شهر مجازی قرآن کریم

شهر مجازی قرآن کریم
معرفی: 

«شهر مجازی قرآن کریم» وابسته به دانشگاه مجازی المصطفی (ص) به عنوان پایگاهی قرآنی درصدد است با استفاده از تمام ظرفیت ­ها ، به ­ویژه توانمندی­ های فراوان جامعةالمصطفی العالمیه، اعم از اساتید، دانش  ­آموختگان و دانش ­پژوهان داخل و خارج از کشور و از ملیت­های گوناگون، به­ عنوان وجه فارق از دیگر سایت­­های قرآنی، پاسخی جامع و فراگیر به نیازهای علمی و معرفتی علاقه­ مندان به ساحت مقدس قرآن کریم، در بستر محیط وب، با اهداف ذیل ارائه نماید:

    1- ايجاد، گسترش و تعميق اُنس دانش‌پژوهان و مخاطبان ، با قرآن به‌منظور رشد و ارتقاء معنوي؛
    2- فراهم آوردن زمينة مناسب جهت رشد و بالندگي اعتقادات ديني دانش‌پژوهان و مخاطبان؛
    3- آموزش فراگير رشته‌هاي مختلف قرآن؛
    4- تبيين و ترويج آموزه‌هاي ناب مذهب تشيع در زمينة قرآن؛
    5- فراهم آوردن زمينه‌هاي علمي در دانش‌پژوهان براي پژوهش در علوم قرآن و خلق آثار مربوط به آن
    6- ارتقاء دانش و بينش سياسي و اجتماعي دانش‌پژوهان و مخاطبان با محوريت قرآن؛
    7- پرورش قدرت تفکر و استدلال دانش‌پژوهان، به‌منظور استفادة کاربردي از قرآن؛
    8- کشف، هدايت و شکوفا سازي استعدادهاي دانش‌پژوهان و مخاطبين در زمينة قرآن؛
    9- فراهم آوردن زمينه‌هاي تفاهم و همکاري در عرصة فعاليت‌هاي قرآن بين دانش‌پژوهان؛
    10- تعليم و تربيت مربيان و مدرسان در حوزه‌هاي متنوع قرآن؛
    11- شناسايي و معرفي نخبگان قرآن، به‌منظور تأثيرگذاري بر رفتارهاي فردي و اجتماعي دانش‌پژوهان.