بهره‏ هاى مولانا از داستان پیامبر(صلی الله علیه و آله) در قرآن