معرفی پایگاه تحقیقاتی القرآن

سپاس و ستایش خدای را که با انشاء کلام و ارسال پیام، تعالیمش را به آدمیان ابلاغ فرموده و راه رستگاری را به خاک نشینان نمود.پایگاه تحقیقاتی القرآن از زیر شاخه های موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام است که در ارتباط با قرآن کریم فعالیت می کند.هدف از تاسیس این پایگاه، اطلاع رسانی به عموم مردم، متخصصان و عاشقان به قرآن کریم است.نهایت سعی خود را بر این اصل بنیاد نهاده ایم که قرآن را از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام و به صورت جامع و کامل نشان داده و بر اساس آن نشر دهیم.این کوچک ترین اقدام که به فضل الهی بنیان نهاده شده ، همتی بلند می طلبد تا به یاری قرآن پژوهان و از رهگذر راهنمایی های صاحب نظران، گام به گام به هدف خویش نزدیکتر شود.