فصلنامه پژوهش‌هاى قرآنى

فصلنامه پژوهش‌هاى قرآنى

معرفي :
فصلنامة «پژوهش‌هاى قرآنى» نشريه‌اى تخصصى در زمينة علوم و معارف قرآن كريم است كه در بهار سال 1374 به عرصة مطبوعات دينى گام نهاده است. اين نشريه در قالب ويژه‌نامه از چاپ درآمده است.

عناوين اين ويژه‌نامه‌ها عبارتند از:
اسباب النزول (ش 1 و 2)، آيات الاحكام (ش 3 و 4)، قرآن و اهل‌بيت (ش 5 و 6)، تفاسير قرن 14 (ش 7 و 8)، الميزان (ش 9 و 10)، بايسته‌هاى پژوهشى قرآنى (ش 11 و 12)، فلسفة اخلاق (ش 13 و 14)، انسان‌شناسى (ش 15 و 16)، انديشه‌هاى قرآنى شهيد مطهرى (ش 17 و 18)، انديشه‌هاى قرآنى امام خمينى (ش 19 و 20)، مبادى فهم قرآن (ش 21 و 22)، امام على در قرآن (ش 23 و 24)، زن در قرآن (ش 25 ـ 28)، شيخ طبرسى (ش 29 و 30)، قرآن و اديان و فرهنگ‌ها (ش 31 ـ 33)، قرآن و حقوق (ش 34 ـ 36)، قرآن و آسيب‌هاى اجتماعى (ش 37 و 38)، نگاهى به مهم‌ترين آثار قرآنى دفتر تبليغات اسلامى و نماية موضوعات قرآنى نشريه (ش 39 و 40)، ابوالفتوح رازى (ش 41)، ترجمه قرآن (ش 42 ـ 44)، قرآن و مسائل جامعه معاصر (ش 45). اين مجله حجم بيشترى نسبت به مجلات قرآنى ديگر دارد و مطالب آن تخصصى و ويژه پژوهشگران است.

صاحب امتیاز: 
دفتر تبليغات اسلامى حوزه علمیه قم
مدیر مسئول: 
سيدعباس صالحى
سردبیر: 
احمد ترابى
دوره انتشار: 
فصلنامه
سال انتشار: 
1374
قطع: 
وزیری
شماره تلفن: 
2218105-0511

نشانی:
مشهد، چهارراه خسروى، ابتداى خيابان شهيد رجايى، مجتمع ياس، دفتر تبليغات اسلامى خراسان رضوى، گروه مطالعات و پژوهش‌هاى قرآنى .