فصلنامه پیام جاویدان

فصلنامه پیام جاویدان

معرفي :
«پيام جاويدان» به صورت سراسرى انتشار مى‌يابد و در آن مقاله‌ها و ديدگاه‌هاى قرآن‌پژوهان حوزوى و دانشگاهى انعكاس مى‌يابد. «پيام جاويدان» فصلنامه‌اى است كه با هدف پژوهش نظرى و كاربردى در حوزة علوم قرآنى و تفسير منتشر مى‌شود. اين مجله مى‌كوشد تا با بررسى و شناسايى نيازها و چالش‌هاى دورة حاضر، آموزه‌هاى قرآنى را به عنوان الگوهاى ماندگار معرفى نمايد. نخستين شمارة فصلنامه تخصصى «پيام جاويدان» به ميمنت بيستوپنجمين سال پيروزى انقلاب اسلامى در زمستان سال 1382 انتشار يافت.

هیأت تحريريه : 
محمّدباقر حجتى، احمد احمدى، على شيخ‌الاسلامى، محمّدعلى نظام‌زاده، مجيد معارف، سيد محمود ميرحسينى، حسن حسينى، سيدخليل باستان، محمّدعلى مهدوى‌راد، امرالله گيوى، قاسم پورحسن، على غضنفرى، بيژن كرمى، على محمّدى آشنانى

صاحب امتیاز: 
سازمان اوقاف و امور خيريه
مدیر مسئول: 
امرالله گيوى
سردبیر: 
قاسم پورحسينى
دوره انتشار: 
فصلنامه
سال انتشار: 
1382
قطع: 
وزیری
شماره تلفن: 
66719756-021

 نشانی: 
تهران،خیابان حافظ ،خیابان سرهنگ سخایی، دبیرخانه دانشکده علوم قرآنی