ماهنامه معرفت

ماهنامه معرفت

 

ماهنامه علمی - ترویجی معرفت حاصل تلاش‌هاي علمي استادان، دانش‌پژوهان و محققان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) و ديگر انديشمندان اهل‌قلم از عرصه علم و فرهنگ در حوزه و دانشگاه است و اينك پس از بيست سال تلاش مستمر، افتخار دارد تا 165 شـماره خـود را به همراه سه پيش‌شماره به اهل معرفت تقديم كند. اين نشريه، كه تجلي فعاليت‌ها و آثار علمي فرهنگي مؤسسه آموزشي و ‌پژوهشي امام خميني(ره) است،‌ تحت اشراف و نظارت حضرت آيت‌الله علامه مصباح (زیدعزه) گام به عرصه فعاليت نهاده و اكنون جايگاه بايسته خود را در مراكز علمي ـ دانشگاهي يافته و به سبب تنوع مطالب، مخاطباني با علايق و گرايش‌ها و مطالبات گوناگون دارد.

در اين نشريه، تا امروز بيش از 1900 مقاله در حوزه‌هاي گوناگون علوم انساني به زيور طبع آراسته گشته كه سهم مقالات تأليفي 1727 مقاله و مقالات ترجمه شده از زبان‌هاي انگليسي و يا عربي به فارسي172 مقاله است. از حدود ميان 580 تن از نويسندگاني كه در طول اين مدت با اين نشريه همكاري داشته‌اند، 452 نفر از استادان، محققان و دانش‌پژوهان مؤسسه و 142 نفر از محققان و پژوهشگران خارج از مؤسسه بوده‌اند.
اين نشريه به صاحب‌امتيازي مؤسسه آموزشي و ‌پژوهشي امام خميني(ره) و به صورت ماهنامه در زمينه علوم انساني ـ اسلامي به زبان فارسي و در گستره بين‌المللي منتشر و توزيع مي‌شود.

صاحب امتیاز: 
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره
مدیر مسئول: 
سيداحمد رهنمايي
سردبیر: 
ابوالفضل ساجدي
دوره انتشار: 
ماهنامه
شماره تلفن: 
2113474-0251

آدرس پستی:

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم