پژوهشهای قرآن و حدیث

پژوهشهای قرآن و حدیث

مجله پژوهش های قرآن و حدیث دارای رتبه علمی - پژوهشی بوده و حاوی مقالاتی با موضوعات متنوع قرآنی و حدیثی می باشد.

 

 

 

صاحب امتیاز: 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: 
دکتر سید محمد رضا امام
سردبیر: 
دکتر منصور پهلوان
دوره انتشار: 
دو فصلنامه
سال انتشار: 
1388
شماره تلفن: 
88742829 - 021

هیات تحریریه مجله:

دکتر آذرتاش آذرنوش، دکتر منصور پهلوان، دکتر سید محمد باقر حجتی، دکتر حامد صدقی، حجه الاسلام حسن طارمی، دکتر سید کاظم طباطبایی، دکتر نهلا غروی نائنی، دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر مجید معارف، دکتر فتح الله نحارزادگان، دکتر جعفر نکونام.

نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، تقاطع خیابان شهید استاد مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، کد پستی:1576613111  صندوق پستی: تهران، 4411-15766.

پست الکترونیک:   
 jqst@ut.ac.ir