پژوهش نامه قرآن و حديث

پژوهش نامه قرآن و حديث

معرفي :
اين نشريه از انتشارات انجمن علوم قرآن و حدیث ایران است كه از سال 1382 به جمع نشريات قرآن‌ پژوهى پیوسته است.

اين فصلنامه مى‌كوشد به نشر مقالات قرآن‌پژوهانى پردازد كه حاوى دستاوردهاى نوى باشد تا از رهگذر آن زمينه تضارب آرا و انديشه‌ها را در حوزه قرآن و حديث فراهم آورد. لذا تلاش مى‌شود تا با زمينه‌سازى گسترش دامنه تحقيقات قرآن و حديثى، مفاهيم كتاب آسمانى و الهى قرآن در پرتو احاديث گهربار معصومان(علیهم السلام) به اقتضاى نيازهاى محافل علمى و دانشگاهى تبيين شود.

هیأت تحريريه:
سيد محمّدعلى ايازى، سيد محمّدباقر حجتى، عباس همامی، سید امیر محمود انوار، سيدرضا مؤدب، مجيد معارف، جعفر نكونام، محمّدعلى مهدوى راد، عبدالکریم بی آزار، سید بابک فرزانه.
 

صاحب امتیاز: 
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
مدیر مسئول: 
دکتر جعفر نکونام
سردبیر: 
دکتر عباس همامی
دوره انتشار: 
فصلنامه
سال انتشار: 
1382
قطع: 
وزیری
شماره تلفن: 
88504352-021

آدرس: 
تهران، صندوق پستی: 333-17115