موسسه قرآنی حضرت زهرای مرضیه

اعضای هیئت مدیره: 

مرضیه محبان

شماره موبایل: 
913868455
آدرس: 

اصفهان- خیابان زینبیه- بالاتر از حرم- سمت چپ کوچه منتظرالمهدی