مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال

مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال
معرفی: 

مسؤولین مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال در راستای تلاش مستمر برای نهادینه کردن فرهنگ دینی و قرآنی خانواده ها، گام آسمانی خویش را با راه اندازی این مؤسسه فرهنگی - قرآنی برداشته و تمام توان خود را جهت تسهیل فراگیری آموزه های قرآنی برای سطوح مختلف بکار بسته و با تکیه بر عنایت الهی تلاش خویش را جهت معطر نمودن فضای فرهنگی کشور به آموزه های قرآنی و دینی بکار گرفته است.
این مؤسسه قرآنی که از مراکز فعال در راستای توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور است ازبهار 1385 فعالیت های متمرکز خویش را در زمینه آموزش قرآن با محوریت حفظ قرآن کریم همراه با ترجمه و فراگیری نکات تفسیری با برگزاری اولین دوره تربیت مربی آغاز نمود.