پایگاه قرآن

پایگاه قرآن
معرفی: 

پايگاه قرآن که به نام عربي موقع القرآن در شبکه جهاني فعاليت مي کند يک پايگاه اختصاصي در حوزه علوم قرآن و معارف آن است و بخشي را نيز به قرائت اختصاص داده است.

محتواي قرآني پايگاه : اين پايگاه بخش مهمي از تفاسير اهل سنت، کتاب الاتقان في علو م القرآن و مباحث اعجاز قرآن را در اختيار کاربران قرار داده است.