تفسیر قرآن

مدخل چنان كه مى دانيم, بخشى از رواياتى كه از ائمه (علیهم السّلام) , به دست ما رسيده, ناظر به تفسير و تأويل آيات قرآن كريم است كه ما آنها را «روايات تفسيرى» مى ناميم. اين روايات , به طور پراكنده و به مناسبت هاى مختلف صادر شده و در جوامع روايى شيعه منعكس شده اند.
روش تفسیری علامه طباطبائی در المیزان برگرفته از روش ائمه اهل بیت علیهم‌السلام و به شیوه قرآن به قرآن می‌باشد.  
شناخت «تفاسير» و «مفسران» كه تا حدودى مى‏تواند جزو منابع علم تفسير به شمار رود، امری گريزناپذير است.در شيوه كار اغلب مفسران و ديدگاه ‏هاى آنها و نتيجه تلاش تفسيرى آنها- توجه به نوع گرايش‏هاى شان- تفاوت‏هايى گاه اندك و گاه بسيار ژرف و اساسى، ديده مى‏شود كه آگاهى اجمالى از آنها، خوانندگان اين مجموعه را در مراجعه به تفاسير يارى مى‏رساند.
چکیده: يكي از مباني پذيرفته شده در نزد غالب فرقه‏هاي اسلامي « تأويل » است. تأويل‏ انواع گوناگوني دارند. برخي از روش‏ها و ابعاد تأويل در نظر شيعه همچون تأويل باطن‏گرايان و صوفيه و تأويل عقل‏گرايانه افراطي پذيرفته نيست. يكي از ابعاد تأويل در نظر شيعه تأويل مصداقي و تأويل به معناي كشف معاني باطني آيات است. هر دو گونه تأويل، مورد انكار گروهي از اهل تسنّن قرار گرفته است.
تفسیر كه به معناى بیان معانى آیات قرآنى و كشف مقاصد و مدالیل آن است، از قدیمى‌ترین اشتغالات علمى است كه دانشمندان اسلامى را به خود جلب و مشغول كرده است. تاریخ تفسیر از عصر نزول قرآن شروع شده، این معنا از آیه «كما ارسلنا فیكم رسولا منكم، یتلوا علیكم آیاتنا، یزكیكم و یعلمكم الكتاب و الحكمه»: همچنان كه در میانتان رسولى از خودتان فرستادیم، تا آیات ما را بر شما بخواند، تزكیه تان كند، كتاب و حكمتتان بیاموزد» به خوبى استفاده می‌شود؛ چون می‌فرماید: همان رسولی كه قرآن به او نازل شد، آن را به شما تعلیم می‌دهد.
مقدمه «قرآن مشعلی است كه نور آن هرگز خاموش نمی‏گردد، چشمه زاینده‏ای است كه واردان از آن نمی‏كاهند، نشانه‏هایی است كه روندگان بی‏آن‏ها راه نمی‏یابند، دلیل كسی است كه به آن سخن گوید، فیروزی كسی است كه آن را حجت آورد، نگه‏دارنده كسی است كه به آن عمل كند، سپر كسی است كه آن را دربرگیرد، دانایی كسی است كه آن را در گوش دارد. همانا قرآن كان ایمان و كانون آن، سنگ‏های بنای اسلام و پایه آن، میدان‏های حق و راه‏های آن است.»
تفسيرپژوهان و پژوهشگران علوم قرآنى براى تفسير قرآن، شرايط متعددى ذكر كرده‏اند. «1» اين شرايط، اگر چه جملگى در سخنان نقل شده از امام على(علیه السلام) وجود ندارد، اما درباره پاره‏اى از آنها سخن به ميان آمده است كه در زير به آنها اشاره مى‏شود.
1ـ اهميّت قرآن در ساختمان جامعه اسلامى! نام اسلام و قرآن هميشه با هم بوده و خواهد بود و هميشه مسلمانان را با قرآن، و قرآن را با مسلمانان مى شناسند. دليل اين موضوع روشن است زيرا قرآن بزرگ ترين کتاب آسمانى و مهم ترين اعجاز پيامبر و روشن ترين معرف اسلام و عميق ترين برنامه مسلمانان است.
چكيده تفسير موضوعى در پى كشف نظريه قرآن كريم درباره يك موضوع يا مسئله است. اين روش تفسيرى در صورتى مى‏تواند به اين مقصود برسد كه بر مبانى صحيحى استوار باشد. مقصود از مبانى تفسير موضوعى آن دسته از اصول هستى‏شناختى مطرح در باب قرآن است كه در نحوه استخراج نظريه از آيات مؤثر مى‏باشد.
چكيده علّامه طباطبائى در تفسير الميزان، توجه خاصى به قاعده «سياق» براى كشف مراد خداوند متعال از الفاظ قرآن كريم نموده است. اين پژوهش با روش توصيفى - تحليلى به اين سؤالات پاسخ داده است كه توجه به سياق، چه نقشى در تفسير قرآن دارد. علّامه طباطبائى چگونه و با چه روش‏هايى از اين قاعده در تفسير قرآن بهره‏گيرى نموده است؟ با توجه به بررسى‏هاى صورت‏گرفته در تفسير الميزان، مى‏توان گفت: علّامه در همه مراحل سير تفسيرى خود، از اين قاعده بهره‏گيرى كرده است؛