ديدگاه برخى از مستشرقين درباره اعجاز قرآن

دكتر واگليرى، استاد دانشگاه ناپل مى‏گويد: «كتاب آسمانى اسلام نمونه‏اى از اعجاز است ... قرآن كتابى است كه نمى‏توان از آن تقليد كرد ... چطور ممكن است اين كتاب اعجازآميز كار محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) باشد، در صورتى كه او يك نفر عرب درس ناخوانده بوده است ... ما در اين كتاب مخزنها و ذخايرى از دانش مى‏بينيم كه ما فوق استعداد و ظرفيت باهوشترين اشخاص و بزرگترين فيلسوفان و قويترين رجال سياست است.

كارلايل، درباره قرآن مى‏گويد: اگر يك‏بار به اين كتاب مقدس نظر افكنيم، حقايق برجسته و خصايص اسرار وجودى طورى در مضامين جوهرى آن پرورش يافته كه عظمت و حقيقت قرآن به خوبى از آنها نمايان مى‏شود، و اين خود مزيّت بزرگى است كه فقط به قرآن اختصاص يافته و در هيچ كتاب علمى و سياسى و اقتصادى ديگر ديده نمى‏شود. بلى خواندن بعضى از كتابها تأثير عميقى در ذهن انسان مى‏گذارد، ولى هرگز با تأثير قرآن قابل مقايسه نيست.

جان ديون پورت، مى‏گويد: قرآن به اندازه‏اى از نقايص مبرّا و منزه است كه نيازمند كوچك‏ترين تصحيح و اصلاحى نيست، و ممكن است از اول تا به آخر آن خوانده شود، بدون آنكه انسان كمترين ناراحتى از آن احساس كند.
باز او مى‏نويسد: ساليان درازى كشيشان از خدا بى‏خبر، ما را از پى بردن به حقايق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم دور نگذاشته‏اند، اما هر قدر كه‏ ما قدم در جاده علم و دانش گذارده‏ايم، پرده‏هاى جهل و تعصب نابجا از بين مى‏رود و به زودى اين كتاب توصيف‏ ناپذير (قرآن) عالم را به خود جلب كرده و تأثير عميقى در علم و دانش جهان نموده و عاقبت، محور افكار مردم جهان مى‏شود.
گوته، شاعر بزرگ آلمانى مى‏گويد: ما ابتدا از قرآن روگردان بوديم، اما طولى نكشيد كه اين كتاب توجه ما را به خود جلب كرد، و ما را دچار حيرت ساخت تا آنجا كه در برابر قوانين علمى و بزرگ آن سر تسليم فرودآورديم.

ژول لابوم فرانسوى، گويد: دانش و علم جهانيان از سوى مسلمانان به دست آمد و مسلمين علوم را از «قرآنى» كه درياى دانش است گرفتند، و نهرها از آن براى بشريت در جهان جارى ساختند.
دينورت، مى‏نويسد: واجب است اعتراف كنيم كه علوم طبيعى و فلكى و فلسفه و رياضيات كه در اروپا رواج گرفت، عموما از بركت تعليمات قرآن است و ما مديون مسلمانانيم، بلكه اروپا از اين جهت شهرى از اسلام است.

نولدكه، خاورشناس مشهور مى‏گويد: قرآن همواره بر دلهاى كسانى كه از دور با آن مخالفت مى‏ورزند، تسلط يافته و آنها را به خود پيوند مى‏دهد.

هربرت جرج ونو، نويسنده انگليسى، وقتى يكى از مجله‏هاى اروپا، عقيده و رأى او را درباره بزرگترين كتابى كه از آغاز تاريخ بشر، تاكنون بيشتر از ساير كتب در دنيا تأثير كرده است و مهم‏تر از همه به شمار آمده، پرسيد، او در جواب نام چند كتاب را برد و در پايان آن چنين بيان نمود: اما كتاب چهارم كه مهم‏ترين كتاب دنياست قرآن است؛ زيرا تأثيرى كه اين كتاب آسمانى در دنيا ايجاد كرده، نظير آن را هيچ كتابى نداشته است.
هم او مى‏گويد: قرآن كتاب علمى و دينى و اجتماعى و تهذيبى و اخلاقى و تاريخى است. مقررات و قوانين و احكام آن با اصول قوانين و مقررات دنياى امروزى هماهنگ و براى هميشه و دايم كتاب پيروى و عمل است. هركس بخواهد تا دينى اختيار كند كه سير آن با تمدن بشر، پيشرفت داشته باشد، بايد كه اسلام را اختيار كند؛ و اگر بخواهد كه معنى اين دين را بيابد مى‏بايد به قرآن مراجعه كند.

وليز، از بزرگترين نويسندگان انگليسى مى‏گويد: «هر دينى كه با مدنيت و تمدن در هر دوره و زمان سير نكند، آن را بى‏پروا به ديوار بزنيد؛ براى آنكه دينى كه پهلوبه‏پهلو با تمدن سير نكند براى پيروان خود، لهو و شر و اباطيل است و آنها را به سوى تباهى مى‏كشاند و دين حقى كه با تمدن، همگام است اسلام است. و هركس بخواهد اين معنى را دريابد به قرآن و محتواى آن از لحاظ علم و قانون و نظام اجتماعى مراجعه كند.
پس (قرآن) كتاب دينى و علمى و اجتماعى و اخلاقى و تاريخى است ...
و اگر كسى به من بگويد كه اسلام را تعريف كن، مى‏گويم: اسلام يعنى تمدن واقعى بشر.

يكى از دانشمندان بزرگ هند مى‏گويد: ما مى‏خواهيم بدانيم اين نيروى عجيب را چه كسى به اين مرد عرب داد؟ و آن قوه بيان و نفوذ كلمه را از كجا آورد؟ و با چه وسيله‏اى توانست بردگان را از قيد غلامى آزاد كند؟ ... كشور هندوستان هنوز دچار شراب‏خوارى و استعمال مسكرات است و اين پندها حكيمانه كه از بزرگان دين هندو به ما داده شد، كوچك‏ترين اثرى در جلوگيرى از استعمال الكل ندارد ... امّا محمد همين‏كه شراب را حرام كرد، پيروان و يارانش هر كجا خم شراب را ديدند، شكستند ... اى محمّد! اى پيغمبر بر حق! كه نيروى بى‏مانند تو از مصدر جلال خداوندى و عالم غيب و ابديت سرچشمه گرفته، من با كمال فروتنى در برابر عظمت تو سر فرودمى‏آورم.

دكتر ماردريس، به دستور وزارت خارجه و وزارت فرهنگ فرانسه 63 سوره از قرآن را در مدت نه سال با رنج و زحمت متوالى به فرانسه ترجمه كرده كه در سال 1926 منتشر شده است. وى در مقدمه‏اش مى‏نويسد: «اما سبك قرآن بى‏گمان، سبك كلام خداوند است؛ زيرا اين سبك كه مشتمل بر كنه وجودى است و از آن صادر شده، محال است كه جز سبك و روش خداوندى باشد ... از كارهاى بيهوده و كوششهاى بى‏نتيجه است كه انسان درصدد باشد تأثير فوق‏العاده اين نثر بى‏مانند را به زيان ديگر ادا كند، مخصوصا به فرانسه كه دامنه‏اش بسيار محدود است.

در تاريخ عمومى آلبرت ماله آمده است: «قرآن كتابى است كه در منتهاى شكوه و برترى، جانشين عموم كتب و شامل تمام علوم است. مخصوصا حاوى قانون اجتماعى است، چنانكه حاوى قانون دينى است».

عبد الباقى سرور، مى‏نويسد: «جوامع اروپا، سخت متحيّر شدند، هنگامى كه شعبه حقوق مجمع حقوق تطبيقى دولتى، در سال 1951 انجمنى براى بحث در حقوق اسلامى در دانشكده حقوق دانشگاه پاريس به نام «هفته فقه اسلامى» منعقد ساخت و جمعى از مستشرقين و اساتيد حقوق و قانون از دولتهاى اروپايى و اسلامى را دعوت كرد، و در پايان هفته، دانشمندان بزرگى مانند رئيس وكلاى دادگسترى پاريس، سخنرانيهاى پرجوش و حرارتى به نفع قوانين اسلام ايراد كردند، و بالاتفاق قطع‏نامه‏اى صادر كردند كه حقوق و قوانين اسلامى صالح براى جميع ازمنه و امكنه بوده، جوابگوى همه حوائج زندگى است، و اسلام از اين جهت بسيار غنى و داراى سرمايه هنگفت حقوقى و قانونى است».

نويسنده: سید رضا مؤدب

منابع: 

کتاب اعجاز قرآن در نظر اهل بيت عصمت عليهم‏السلام و بيست نفر از علماى بزرگ اسلام، ص: 204