قرآن و خاورشناسان

معناى لغوى وحى در زبان عرب و نيز در قرآن كريم، داراى كاربردهاى گوناگونى است كه در نگاه آغازين با يكديگر متفاوت مى نمايد، اما لغت شناسان، عنصر مشترك اين معانى را «پيام سريع و نهانى» دانسته اند.
تاريخ قرآن نام شاخه‌اى از علوم قرآن است كه به سرگذشت قرآن از آغاز نزول تاكنون مى‌پردازد و در آن از مسائلى مانند سير نزول قرآن، حفظ و نگارش، گردآورى و تدوين، مصاحف نخستين، پديدارى اختلاف قرائات، علامت‌گذاري‌هاى گوناگون در مصحف و ترجمه قرآن به زبان‌هاى مختلف سخن گفته می شود.
اشاره: قرآن معجزه جاودان و جهانی پیامبر اسلام است که خود تأکید دارد هرگز گرد تحریف دامن پاک آن را نخواهد آلود. با مشاهدة قرائت های مختلفی که از آیات آن وجود دارد، این پرسش رخ می نماید که آیا وجود قرائت های گوناگون به معنای ورود تحریف در قرآن نیست؟ مقاله پیش رو این پرسش و پاسخ های آن را پی می گیرد.
چكيده  موضوع‌ وحياني‌ بودن‌ نص‌ از مهم‌ترين‌ مباحث‌ وحي‌ است. طبق‌ ديدگاه‌ عمومي‌ مسلمانان، يگانه، مصدر و منبع‌ وحي‌ و آيات‌ قرآن‌ کريم‌ در لفظ‌ و معنا، خداوند حکيم‌ و عليم‌ است. بسياري‌ از دانشمندان‌ اسلامي‌ وحياني‌ بودن‌ نص‌ قرآن‌ کريم‌ را امري‌ مسلم‌ گرفته‌ و برخي‌ ديگر از جمله‌ علا‌ مه‌ طباطبايي‌ به‌ آن‌ تصريح‌ کرده‌اند، قلمرو وحيانيت‌ نص‌ در محدودة‌ الفاظ، ترکيب‌ و تنظيم‌ آن‌ها است، و از آثار و نتايج‌ آن، مهيمن‌ بودن‌ قرآن‌ کريم‌ بر ديگر کتاب‌ها، قدسي‌ و ماورايي‌ بودن، واقع‌ نمايي‌ و حقيقت‌ پردازي‌ و اعتبار والاي‌ سند آن‌ است.
چكيده از سال 1700 تا 1995 ميلادى حدود 2599 مقاله و کتاب در باره قرآن اعم از ترجمه و تأليف نوشته شده است(1). نويسندگان اين مقالات از ميان پژوهشگران مسلمان و غير مسلمان ‏اند. بعضى از اين مقالات به قلم دانشمندان مسلمانى نوشته شده است که علوم قديم اسلامى را به طور منظم در مراکز علمى و دينى خوانده ‏اند و در کنار آن با روشهاى پژوهش و آداب نگارش نيز آشنا شده ‏اند. برخى ديگر را محققّان غرب که با شيوه کهن و گام به گام آموزش دينى و علوم اسلامى آشنا نيستند به رشته تحرير کشيده‏ اند.
مقدمه  ترجمه «پروفسور آربري» بر قرآن، مشتمل بر مطالب گويايى است كه ‌آرا و نظريات مترجمان و اهداف آن‌ها را در ترجمة قرآن، از قرن دوازدهم ميلادي، به زبان‌هاى اروپايى به عرصة نقد و تحليل مى كشاند و نكات مهمى را از لابلاى فحواى كلام ايشان ارائه مى دهد.
چكيده خاورشناسان، ترجمه هاي متعددي از قرآن به زبان هاي اروپايي و آفريقايي و حتي هندي ارايه داده اند؛ اما خاورشناسان همگي با يک هدف و انگيزه به ترجمه قرآن نپرداخته اند، بلکه برخي خاورشناسان مغرض هستند که به دنبال ابطال قرآن کريم بوده اند از اين رو ترجمه هايي غيرمعتبر و افتراء آميز نوشته اند. و در نتيجه صاحب نظران مسلمان نسبت به اهداف مستشرقان سه ديدگاه ابراز کرده اند برخي خوش بينانه آنان را خدمت گزار دانسته و برخي بدبينانه هدف آن ها را سلطه و خيانت داشته اند.
چكيده در اين مقاله ادعاي مستشرقان در مورد تحريف قرآن در دو بخش ذكر مي‌شود؛ بخش اول به اتهاماتي مي‌پردازد که خاور شناسان متوجه عموم مسلمانان کرده‌اند، مانند: ادعاي حذف، اضافه، تغيير و تبديل و... . بخش دوم به اتهاماتي اختصاص دارد که با سوء استفاده از گفتار برخي جاهلان و متعصبان مسلمان و منابع غيرموثق در زمينه اختلافات مذهبي به برخي فرق اسلامي از جمله شيعه نسبت داده‌اند.
چكيده: برخي مستشرقان معتقدند که پیامبر همه‌ي معارف قرآنی را از دو منبع گرفته است؛ بخشی را از محدوده‌ي جغرافیایی و زندگی اجتماعی، دینی و فرهنگی جزیرة العرب (مصادر داخلي) و بخش دیگر را از مصادر شفاهی کتب یهود و مسیحیت، و عقاید، آداب و سنن دیگر ملل (مصادر خارجی). به اعتقاد نگارنده صاحبان اين نگرش به وحیانیت قرآن، راه صحیح علمی و تحقیقی را نپیموده‌اند و مستندی تاریخی ندارند، بلكه جریان نامسلّم تاریخی را با پیش فرضهای خود بازسازی نموده و بر شواهد قطعی و مسلّم تاریخی ترجیح داده‌اند.
چکيده: يکي از شخصيت­ هاي خاور شناس معاصر، رژي بلاشر فرانسوي1 است. وي در مقدمه مبسوطي که به مناسبت ترجمه قرآن به زبان فرانسوي بر اين کتاب نگاشته، بحث هاي گسترده ­اي درباره تاريخ و علوم قرآني انجام داده که از مهمترين موضوعات آن مسئله جمع و تدوين قرآن در زمان رسول خدا و پس از رحلت آن بزرگوار است. 1. این مقاله در ارتباط با طرح پژوهشی نقد و بررسی آراء بلاشر درباره جمع و تدوین قرآن مصوب دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال 1384 تحقیق و نگارش شده­است.